Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy usług świadczonych przez Beatę Furtak, opisanych pod adresem url: behawiorysta.waw.pl
 2. Operatorem strony oraz Administratorem danych osobowych jest: Beata Furtak
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: beata@furtak.waw.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na stronie Internetowej oraz podczas konsultacji.
 5. Dane osobowe wykorzystywane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B) RODO (a w odniesieniu do danych, z wykorzystaniem których następuje profilowanie – także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. F) RODO) w następujących celach:
 6. W przypadku wyrażenia na to zgody przez użytkownika, dane osobowe wykorzystywane będą także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A) RODO w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług. Zgodę na przetwarzanie danych w celu, o którym mowa w zd. poprzedzającym, można w każdej chwili wycofać.
 7. Informacje o użytkownikach i ich zachowaniu zbierane są w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zebrane dane podczas konsultacji
  3. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 1. Hosting
 1. System jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: home.pl
 1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • firma hostingowa,
  • firmy obsługujące mailingi,
  • firmy obsługujące komunikaty SMS,
  • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
  • kurierzy,
  • ubezpieczyciele,
  • kancelarie prawne i windykatorzy,
  • banki,
  • operatorzy płatności,
  • organy publiczne.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).
 3. Po upływie okresu 3 lat dane osobowe zostają zanonimizowane.
 4. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • oraz przenoszenia danych.
 5. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie.
 6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług.
 8. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 9. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 1. Informacje w formularzach
 1. System Operatora zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. System Operatora może zapisać informacje o parametrach połączenia (np. oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu świadczenia usług oraz celach statystycznych.
 1. Logi Administratora
 1. Informacje zachowaniu użytkowników na stronie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 1. Istotne techniki marketingowe
 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

KONTAKT

Warszawa, PL

+48 603551570

beata@furtak.waw.pl